Misiune:

Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian Vuia” este unitatea militară de învățământ postliceal, subordonată Statului Major al Forțelor Aeriene, care are ca misiune formarea profesională, specializarea și perfecționarea maiștrilor militari și subofițerilor necesari Forțelor Aeriene Române precum și altor beneficiari, în vederea exploatării, întreținerii și reparării tehnicii și armamentului din dotare, asigurând totodată competențele de lideri ai structurilor de la baza carierei militare, echipă, grupă, echipaj.

Viziune:

Viziunea școlii, ca instituție militară de învățământ, constă în asigurarea unui cadru instituțional optim necesar formării unei gândiri dinamice și critice și a unei solide pregătiri tehnice, teoretice și practice a elevilor, atribute care vor permite atingerea standardelor de competență și de performanță.

Valori:

Valorile pe care sunt bazate viziunea și misiunea școlii noastre sunt:

  1. ȘTIINȚĂ – cultivarea minții în spiritul gândirii exigente, al respectului pentru excelența umană și profesională astfel încât atribuțiunile să fie îndeplinite cu responsabilitate și profesionalism.
  2. ONOARE – inspirăm elevilor respectul față de valorile reale și permanente, față de legile universale ale lui Dumnezeu și ale omeniei: integritate morală, probitate, corectitudine, demnitate, cinste.
  3. CURAJ – trăsătura de caracter care implică voința de a apăra, cu orice preț, suveranitatea, independența și unitatea statului, integritatea teritorială a țării și democrația constituțională.

Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene

Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene "Traian Vuia" este o instituţie de învăţământ postliceal destinată formării iniţiale a maiștrilor militari și a subofiţerilor.

Where we are

Certmil | BSDA

Centrul Tehnic Principal de răspuns la incidente de securitate cibernetică

Certmil

Black Sea Defense & Aerospace

BSDA

Informații contact

Informații de contact ale Şcolii Militare de Militare de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene.
© 2013 WebMaster Team - All Rights Reserved |