Comandorul inginer doctor Ștefan-Daniel Cotigă

Comandorul inginer doctor Ștefan-Daniel Cotigă

Comandantul Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian Vuia”

Comandor inginer doctor Ștefan-Daniel Cotigă


Comandor inginer doctor Ștefan-Daniel Cotigă este născut la data de 15 septembrie 1969, în localitatea Brăila, judeţul Brăila şi este absolvent al Liceului militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova, în anul 1987. A continuat studiile militare de ofiţeri ale Facultății de Aviație și Blindate din cadrul Academiei Tehnice Militare, în perioada 1987-1993, arma ingineri aeronave și motoare de aviație. Studiile postuniversitare de master au fost făcute în specialitatea ”Ingineria sistemelor de aviație” în cadrul Academiei Tehnice Militare și în anul 2019 a susținut teza de doctorat în domeniul științelor militare în cadrul Școlii Doctorale a Universității de Apărare ”Carol I”.

De-a lungul carierei sale, comandorul inginer doctor Ștefan-Daniel Cotigă a ocupat diferite funcţii în unităţi și mari unități din cadrul forțelor aeriene, astfel: șef secție exploatare aeronave, șef birou exploatare la locțiitorul tehnic al comandantului, șef sector tehnic, șef birou logistică, șef compartiment analize și sinteze, serviciul logistic, resurse, șef birou planificare sprijin logistic operații și instrucție, șef birou sprijin națiune gazdă. Anterior împuternicirii în funcția de comandant al Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri A Forțelor Aeriene ”Traian Vuia” domnul comandor inginer doctor Ștefan-Daniel Cotigă a ocupat funcția de șef al Secției management logistic în cadrul Statului Major al Forțelor Aeriene.

În paralel cu îndeplinirea atribuţiilor funcţiilor pe care a fost încadrat după absolvire, a parcurs diferite forme de pregătire (cursuri de carieră şi de specializare) corespunzătoare treptelor ierarhiei militare ca ofiţer inginer de aeronave și motoare de aviație şi ofiţer de stat major la diferite eșaloane militare.

Comandorul inginer doctor Ștefan-Daniel Cotigă este căsătorit.

Funcții îndeplinite:

 • 1993 – 1995 – șef atelier reparații și modernizări, secția lucrări avioane în cadrul Regimentului 49 Aviație Vânătoare și Vânătoare Bombardament, Ianca;
 • 1995 – 2000 – șef secție exploatare aeronave, pregătire aeronave pentru zbor în cadrul Bazei 49 Aeriene, Ianca;
 • 2000 – 2002 – șef birou exploatare la locțiitorul tehnic al comandantului în cadrul Bazei 49 Aeriene, Ianca;
 • 2002 – 2005 – șef sector tehnic la Depozit 202 Mixt, Ianca;
 • 2005 – 2006 – șef birou conducere logistică în cadrul Școlii pentru Aplicație a Forțelor Aeriene, Boboc;
 • 2006 – 2008 – ofițer 4 biroul management achiziții, secția management contracte și achiziții în cadrul Statului Major al Forțelor Aeriene;
 • 2008 – 2010 – ofițer 3 compartiment analize, sinteze și buletine service, serviciul logistic în cadrul Statului Major al Forțelor Aeriene;
 • 2010 – 2013 – șef compartiment analize și sinteze, serviciul logistic în cadrul Statului Major al Forțelor Aeriene;
 • 2013 – 2014 – împuternicit șef birou (inspector de muncă) securitate și sănătate în muncă, protecția mediului, supraveghere tehnică, metrologie legală și apărare împotriva incediilor în cadrul Statului Major al Forțelor Aeriene;
 • 2014 – 2015 – șef birou planificare sprijin logistic operații și instrucție în cadrul Statului Major al Forțelor Aeriene;
 • 2015 – 2018 – șef birou sprijin națiune gazdă în cadrul Statului Major al Forțelor Aeriene;
 • 2019 – 2020 – împuternicit pe funcția de șef al Secției management logistic în cadrul Statului Major al Forțelor Aeriene
 • 01.03.2020   – prezent – împuternicit  în funcţia de comandant al Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri A Forțelor Aeriene ”Traian Vuia”.

Studii:

 • 1987 – Liceul militar „Tudor Vladimirescu”, Craiova;
 • 1993 – Academia Tehnică Militară, Facultatea de Aviație și Blindate, specializarea ingineri aeronave și motoare de aviație;
 • 2002 – Studii universitare de MASTER în specialitatea ”Ingineria sistemelor de aviație”, Academia Tehnică Militară;
 • 2003 – Curs de pregătire în domeniul protecției muncii;
 • 2011 – Curs intensiv de limba engleză, nivel intermediar;
 • 2012 – Curs postuniversitar de perfecționare – avansat de operații multinaționale întrunite (Advanced Joint Operations Staff Officer Course);
 • 2013 – Specialist în domeniul securității și sănătății în muncă;
 • 2014 – Curs postuniversitar de perfecționare în domeniul ”Securitatea la incediu a construcțiilor și instalațiilor” specialtatea ”Evaluator de risc de incediu”;
 • 2016 – Curs de inițiere în codificare;
 • 2019 – Curs de specializare “Formator” – Autoritatea Naţională pentru Calificări;
 • 2019 – Școala Doctorală a Universității de Apărare ”Carol I”, doctorat în domeniul științelor militare.

Date de înaintare în grad

 • 1991 – locotenent;
 • 2001 – căpitan;
 • 2006 – locotenent comandor;
 • 2011 – căpitan comandor;
 • 2016 – comandor.

Distincții și decorații:

 • Semnul onorific ”În serviciul patriei” pentru 15 de ani de activitate;
 • Semnul onorific ”În serviciul patriei” pentru 20 de ani de activitate;
 • Emblema de Onoare a Forțelor Aeriene;
 • Semnul onorific ”În serviciul patriei” pentru 25 de ani de activitate;
 • Emblema de Onoare a Logisticii.

Limbi străine

 • Engleză
 • Rusă


Comandor Corneliu Mititelu

Comandor Corneliu Mititelu

Loctiitor al comandantului Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian Vuia”

Comandor Corneliu MITITELU


Comandor Corneliu Mititelu s-a născut la 01 februarie 1965 în Municipiul Iaşi. Este absolvent al Şcolii Militare de Ofiţeri de Aviaţie „Aurel Vlaicu”, specialitatea Aviaţie Nenaviganţi, promoţia 1986.

Şi-a început cariera de ofiţer la Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia” Mediaş unde a ocupat funcţii de comandant pluton, ofiţer cu educaţia fizică, instructor şi instructor principal în cadrul catedrei instruire militară de bază, ofiţer 3 (şi cu pregătirea psihologică)/instrucţie şi sprijin arme/stat major până la comandant de batalion elevi.

Din anul 2004, an în care Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia” s-a mutat pe platforma de învăţământ Boboc, a activat ca instructor şef/catedra instruire militară de bază, şef birou planificare învăţământ.

În perioada 2008-2010 a fost numit în funcţia de comandant batalion elevi, apoi a fost numit şef secţie învăţământ la aceeaşi instituţie de învăţământ militar.

Şi-a perfecţionat pregătirea de specialitate parcurgând diferite cursuri de specializare/perfecţionare în ţară, a participat între anii 2012 – 2013 la un proiect privind recunoaşterea certificatelor de competenţe profesionale obţinute de absolvenţii învăţământului profesional şi tehnic, la nivelul Uniunii Europene. Acest proiect s-a desfăşurat în ţară şi străinătate.

Comandor Corneliu Mititelu este căsătorit şi are 2 copii.

Funcții îndeplinite:

 • 1986 – 1991 COMANDANT PLUTON ELEVI, BATALIONUL ELEVI;
 • 1991 – 1996 OFITER 3 (CU PREGĂTIREA FIZICĂ)/SECŢIA ÎNVĂŢĂMÂNT;
 • 1996 – 2000 INSTRUCTOR/CATEDRA INSTRUIRE MILITARĂ DE BAZĂ/LOCŢIITORUL COMANDANTULUI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT;
 • 2000 – 2001 OFIŢER 2/BIROUL ÎNVĂŢĂMÂNT/LOCŢIITORUL COMANDANTULUI PENTRU INVĂŢĂMÂNT;
 • 2001 – 2002 OFIŢER 3 (ŞI CU PREGĂTIREA PSIHOLOGICĂ)/INSTRUCŢIE ŞI SPRIJIN ARME/STAT MAJOR;
 • 2002 – 2004 INSTRUCTOR ŞEF/CATEDRA INSTRUIRE MILITARĂ DE BAZĂ/SECŢIA INVĂŢĂMÂNT;
 • 2004 – 2007 INSTRUCTOR ŞEF/CATEDRA INSTRUIRE MILITARĂ DE BAZĂ;
 • 2007 – 2009 ŞEF BIROU PLANIFICARE ÎNVĂŢĂMÂNT;
 • 2008 – 2010 COMANDANT BATALION ELEVI
 • 2010 – 2015 ŞEF SECŢIE ÎNVĂŢĂMÂNT/COMANDAMENT
 • 2015 – 2016 Împuternicit pentru a asigura îndeplinirea atribuţiilor funcţiei de şef al instrucţiei
 • 2016 – 2017 – împuternicit pentru a asigura îndeplinirea atribuţiilor funcţiei locţiitorul comandantului Şcolii Militare de Maiştri Militari şi subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia”.
 • 2017 – prezent locţiitor al comandantului Şcolii Militare de Maiştri Militari şi subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia”.

Studii:

 • 1983 – Liceul Militar “Ştefan cel Mare”, Cîmpulung Moldovenesc;
 • 1986 – Şcoala Militară Ofiţeri de Aviaţie „Aurel Vlaicu”;
 • 1989 –  Curs pregătire psihopedagogică şi metodică a ofiţerilor nou numiţi în funcţii didactice;
 • 1992 – Curs calificare ofiţeri cu pregătirea fizică;
 • 1999 – Facultatea de ştiinţe, specializarea psihopedagogie, Universitatea “Lucian Blaga”, Sibiu;
 • 2006 – Curs intensiv limba engleză-C.S.Î.L.E.Boboc;
 • 2009 – Master în specializarea politici şi management în educaţie, Universitatea “Valahia”, Tîrgovişte;
 • 2011 – Curs de perfecţionare postuniversitară în domeniul managementului educaţional militar, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”;
 • 2012 – Curs perfecţionare evaluator de competenţe profesionale, Autoritatea Naţională pentru Calificări;
 • 2013 – Curs de specializare „Formator” – Autoritatea Naţională pentru Calificări.
 • 2013 – Program formare “Înregistrarea electronica a autoevaluarii” – Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar;
 • 2015 – Cursul de evaluatori de furnizori şi programe de formare – Autoritatea Naţională pentru Calificări.

Date de înaintare în grad

 • 1986 – locotenent;
 • 1990 – locotenent major;
 • 1995 – căpitan;
 • 2000 – locotenent comandor;
 • 2007 – căpitan comandor;
 • 2017 – comandor.

Distincții și decorații:

 • Ordinul “Virtutea Aeronautică” în grad de Ofiţer
 • Semnul onorific “În Serviciul Patriei” pentru 25 de ani de activitate
 • Emblema de Onoare a Forţelor Aeriene
 • Ordinul “Virtutea Aeronautică” în grad de Cavaler
 • Semnul onorific “În Serviciul Patriei” pentru 20 de ani de activitate
 • Semnul onorific “În Serviciul Patriei” pentru 15 de ani de activitate

Limbi străine

 • Engleză

Șeful de stat major al Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian Vuia”

Comandorul Daniel Bardaş

Comandorul Daniel Bardaş

Comandor Daniel BARDAȘ


 

Comandor Daniel Bardaş este născut la data de 22 august 1973, în localitatea Râmnicu Sărat, judeţul Buzău şi este absolvent al Liceului militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova, în anul 1991. A continuat studiile la Institutul Militar de Aviaţie „Aurel Vlaicu”, în perioada 1991-1995.

De-a lungul carierei sale, comandorul Daniel Bardaş a ocupat diferite funcţii în unităţi și mari unități din cadrul forțelor aeriene, astfel: şef tură punct meteorologic, ofiţer de stat major, instructor, şef compartiment informaţii geo-meteo, şef al operaţiilor şi instrucţiei.

În paralel cu îndeplinirea atribuţiilor funcţiilor pe care a fost încadrat după absolvire, a parcurs diferite forme de pregătire (cursuri de carieră şi de specializare) corespunzătoare treptelor ierarhiei militare ca ofiţer de aviație şi ofiţer de stat major la diferite eșaloane militare.

Comandor Daniel Bardaş este căsătorit şi are doi copii.

 

Funcții îndeplinite:

 • 1995 – 1998 – ofiţer 4 punct meteorologic în cadrul Bazei 94 Aeriene, Alexeni;
 • 1998 – 2002 – ofiţer 4 punct meteorologic în cadrul Bazei 20 Aeriene, Boboc;
 • 2002 – 2004 – ofiţer 4 (şi şef tură) punct meteorologic în cadrul Şcolii de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene „Aurel Vlaicu”, Boboc;
 • 2004 – 2012 – ofiţer birou operaţii în cadrul Şcolii de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene „Aurel Vlaicu”, Boboc;
 • 2012 – 2013 – împuternicit instructor superior (şi şef comisie didactică) în cadrul catedrei de de apărare aeriană cu baza la sol din Şcoala de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene „Aurel Vlaicu”, Boboc;
 • 2013 – 2015 – șef compartiment informaţii geo-meteo în secţia G.2 Informaţii în cadrul comandamentului Diviziei 1 Infanterie „Dacica”, Bucureşti;
 • 2015 – 2016 – instructor superior (şi şef comisie didactică) în cadrul catedrei de aviaţie din Şcoala de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene „Aurel Vlaicu”, Boboc;
 • 2016 – 2017 – împuternicit şef al operaţiilor şi instrucţiei la Şcoala de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene „Aurel Vlaicu”, Boboc;
 • 2017 – 2018 – şef al operaţiilor şi instrucţiei la Şcoala de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene „Aurel Vlaicu”, Boboc;
 • 2018 – şef al operaţiilor şi instrucţiei în comandamentul Bazei Aeriene de Instruire şi Formare a Personalului Aeronautic, Boboc;
 • 2018 – şef de stat major la Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia”, Boboc.

Studii:

 • 1991 – Liceul militar „Tudor Vladimirescu”, Craiova;
 • 1995 – Institutul Militar de Aviaţie „Aurel Vlaicu”, arma aviație, specialitatea meteorolog aeronautic;
 • 2005 – Curs avansat aviaţie nenaviganţi;
 • 2007 – Curs de stat major Forţe Aeriene;
 • 2007 – Curs intensiv de limba greacă, nivel intermediar;
 • 2009 – Curs intensiv de limba engleză, nivel începător;
 • 2012 – Master „Conducere interarme – forţe aeriene”;
 • 2015 – Curs postuniversitar de dezvoltare profesioală continuă în conducere forţe aeriene;
 • 2015 – Programul de iniţiere, perfecţionare, specializare pentru ocupaţia „Evaluator de competenţe profesionale”.

Grade succesive obținute

 • 1995 – locotenent;
 • 2003 – căpitan;
 • 2008 – locotenent comandor;
 • 2013 – căpitan comandor;
 • 2018 – comandor.

Distincții și decorații

 • Semnul onorific ”În serviciul patriei” pentru 15 de ani de activitate;
 • Semnul onorific ”În serviciul patriei” pentru 20 de ani de activitate;
 • Emblema de Onoare a Forțelor Aeriene;

Limbi străine

 • Greacă, nivel B1;
 • Engleză.

Subofițerul de comandă al Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian Vuia”

Plutonier adjutant principal Botan Alexandru

Plutonier adjutant principal Botan Alexandru

Plutonier adjutant principal  Alexandru BOTAN


Plutonier adjutant principal Alexandru Botan s-a  născut la 28 decembrie 1972 în oraşul Buzău, judeţul Buzău, este absolvent al Institutului Militar de Transmisiuni „Decebal” Sibiu promoţia 1993, specialitatea transmisiuni.

Şi-a început activitatea ca radiotelegrafist şi şofer  în cadrul  Batalionul 500 misiuni speciale unde a şi fost brevetat ca paraşutist militar, a ocupat funcţii de şef autospecială radio, şef depozite materiale tehnice urmând ca în anul 2000 să ocupe funcţia de subofiţer recrutor la Biroul Informare Recrutare Buzău.

Anul 2006 îl găseşte ca şef laborator informatică la Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia” Boboc, funcţie pe care o îndeplineşte  până în anul 2010 când a fost numit subofiţer de comandă, funcţie pe care o ocupă în prezent.

Şi-a perfecţionat pregătirea didactică şi de comandă prin cursuri şi misiuni naţionale şi internaţionale de specializare şi documentare.

Plutonier adjutant principal este căsătorit,  are doi copii.

 

 

Funcții îndeplinite:

 • 1991 – 1993 – Elev Institutul Militar de Transmisiuni „Decebal” Sibiu;
 • 1993 – 1995 – Radiotelegrafist paraşutist şi şofer grup misiuni speciale Batalionul 500 Buzau;
 • 1995 – 1998 – Şef autospecială radio bruiaj batalionul 60 paraşutişti „Băneasa-Otopeni”;
 • 1998 – 2000 – Şef depozit materiale tehnice batalionul 60 paraşutişti „Băneasa-Otopeni” ;
 • 2000 – 2006 – Subofiţer recrutor la Biroul Informare Recrutare Buzău;
 • 2006 – 2010 – Şef Laborator Informatică la Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia” Boboc ;
 • 2010 – prezent  – Subofiţer de comandă la Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia” Boboc.

Studii:

 • 1991 – Liceul Teoretic „Radu Vlădescu” Pătârlagele;
 • 1993 – Institutul Militar de Transmisiuni „DECEBAL” SIBIU;
 • 1993 – Curs brevetare paraşutişti militari;
 • 2002 – Curs de perfecţionare în domeniul gestionării resurselor umane, Centrul de Pregătire al Personalului din Domeniul Managementului Resurselor Umane, Bucureşti;
 • 2005 – Licenţă în Finanţe Asigurări Bănci şi Burse de Valori, Academia de Stiinte Economice Bucureşti;
 • 2007 – Departamentul pentru pregătirea personalului didactic, Universitatea Naţională de Apărare;
 • 2010 – Studii postuniversitare de  specializare „Informatică”, Facultatea inginerie electrică/ Universitatea Valahia Târgovişte;
 • 2011 – Curs consilier al comandantului, Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”;
 • 2013 – Curs intensiv la Limba Engleză nivel familiarizare, C.S.I.L.E. Boboc;
 • 2013 – Curs de informare şi relaţii publice, Direcţia Informare şi Relaţii Publice Bucureşti;
 • 2014 – Curs Formatori de Formatori, Buzau;
 • 2015 – Curs intensiv la Limba Engleză nivel preintermediar, C.S.I.L.E. Boboc.
 • 2017 – Curs specializare – Resource Management in NATO – DRESMARA Brașov
 • 2021 – Classroom Management Solution for Teachers: New Metodologie, Effective Motivation, Cooperation and Evaluation Strategies, EuroPass Teacher Academy –  Berlin

Grade succesive obținute

 • 1993 – sergent major
 • 1997 – plutonier
 • 2002 – plutonier major ;
 • 2009 – plutonier adjutant;
 • 2015 – plutonier adjutant principal .

Distincții și decorații

 • Emblema de Onoare a Comunicaţiilor şi Informaticii (2015);
 • Semnul onorific „ÎN SERVICIUL PATRIEI” pentru 20 ani de activitate (2013);
 • Medalia Naţională “Pentru Merit” clasa a III-a (2012);
 • Emblema de Merit „ÎN SERVICIUL ARMATEI ROMÂNIEI ” clasa a III-a (2008);
 • Semnul onorific „ÎN SERVICIUL PATRIEI” pentru 15 ani de activitate (2008);
 • Emblema de Onoare a Forţelor Aeriene (2019);
 • Medalia Naţională “Pentru Merit” clasa a II-a (2021);

Limbi străine

 • Engleză

Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene

Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene "Traian Vuia" este o instituţie de învăţământ postliceal destinată formării iniţiale a maiștrilor militari și a subofiţerilor.

Where we are

Certmil | BSDA

Centrul Tehnic Principal de răspuns la incidente de securitate cibernetică

Certmil

Black Sea Defense & Aerospace

BSDA

Informații contact

Informații de contact ale Şcolii Militare de Militare de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene.
© 2013 WebMaster Team - All Rights Reserved |